icon-0046

TSK - GDPR.

Nedanstående information uppdaterades 2018-05-18.

 

picture 00007

Inom Trelleborgs Sportskytteklubb behandlar vi en mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, ansöka om ekonomiska stöd eller hantering av skytteresultat och tävlingar.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (PUL) av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket leder till något förändrade krav. Med anledning av dessa förändringar har vi upprättat en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

2018-05-18 Revision 0 (Initial utgåva):

180518 - Trelleborgs Sportskytteklubb - Integritetspolicy

180518 - Trelleborgs Sportskytteklubb - Registerförteckning