icon-0011

Köpbaserad sponsring från City Gross i Trelleborg.

Trelleborgs Sportskytteklubb har ett samarbete med City Gross i Trelleborg om köpbaserad sponsring.

Vad är idén och hur fungerar det?

- Handla på City Gross i Trelleborg och spara kvittot från köpet.

- Lämna kvittot i brevlådan som finns i skyttehallens väntrum på Söderslättshallen.

- Kvittonas belopp summeras och 1% av summan går tillbaka till föreningen.

picture-00004

Ett stort tack till samtliga som hjälper till att stödja ungdomsverksamheten
i Trelleborgs Sportskytteklubb.