icon 0035

2020-08-22 - Information om höstens luftgevärsskytte

Trelleborgs Sportskytteklubb
2020-08-22

Hej alla skyttar, ledare och föräldrar

Med anledning av Covid-19 följer här information angående höstterminens luftgevärsskytte på Söderslättshallen till skyttar, ledare och föräldrar.

Höstterminen startar måndagen den 31 augusti och aktiviteter är planerade på måndagar samt fredagar enligt separat program.

I dessa tider måste vi vara rädda om varandra och visa lite extra hänsyn. Det viktigaste som vi alla måste komma ihåg är följande regel: Vid symptom på sjukdom så stannar vi hemma och kommer inte till Söderslättshallen. Detta är det absolut viktigaste för vår allas säkerhet.

Vi håller även avstånd till varandra så gott det går och undviker att samlas i täta grupper.

Vidare gäller nedanstående punkter. Dessa kan komma att ändras under hösten om vi t.ex. kommer på bättre sätt att bedriva verksamheten. Det är inte helt lätt att tänka ut allt i förväg men vi börjar så här:

  •  Söderslättshallen är låst och det är vaktmästaren som släpper in oss. Det innebär att vi måste samlas vid bestämda tidpunkter och gå in tillsammans. Alla behöver hjälpas åt att hålla utsatta tider och att hålla avstånd vid inpassering.

  •  Ledare och skyttar till skjutlag 1 går in gemensamt klockan 17.30. Samling vid Söderslättshallens källaringång. Sittandeskyttar går till bana 1 - 10 och ståendeskyttar tillsammans med sin utrustning går till bana 11 - 20.

  •  Insläpp för ledare och skyttar till skjutlag 2 sker klockan 18.30 vid Söderslättshallens källaringång. Sittandeskyttar går till bana 1 - 10 och ståendeskyttar med sin utrustning svänger in i väntrummet (ej bordtennisrummet).

  •  Ståendeskyttar växlar in på bana 11 - 20 med sin utrustning så snart det är möjligt efter att skjutlag 1 samlat ihop sina saker och lämnat banan.

  •  Ett tredje insläpp sker klockan 19.15.

  • Händer tvättas före och efter skytte.

  •  Vi kommer att använda varannan skjutbana för ökat avstånd mellan sittandeskyttar så väl som ståendeskyttar. Personer från samma hushåll placeras eventuellt bredvid varandra.

  •  Sittandeskyttar tilldelas fasta skjuttider och banor av Niklas som är representant för sittandeskyttet. Om du t.ex. saknar en skjuttid, inte kan komma eller har andra frågor så kontaktar du Niklas på 070 36 91 930. Likaså ska gästskyttar (sittande) från andra föreningar som vill skjuta höra av sig till Niklas i god tid före.

  •  Ståendeskyttar (juniorer och seniorer) anmäler sig fortsättningsvis via det formulär som vi använt under sommaren. André och Karolin är representanter för ståendeskyttet och vid frågor är det bara att höra av sig på 070 30 77 990 alternativt 070 94 84 004. Gästskyttar (stående) från andra föreningar som vill skjuta hör av sig till André i god tid före.

  •  Föräldrar lämnar och hämtar sina barn vid Söderslättshallens källaringång och närvarar inte i skyttehallen om inte det är nödvändigt. Vänner och bekanta följer inte med skyttar till skyttehallen och om någon är intresserad av ”prova på skytte” så ska Niklas kontaktas i förväg för bokning av datum och tid.

Styrelsen i Trelleborgs Sportskytteklubb
2020-08-22