icon-0018

Välkommen till Trelleborgs Sportskytteklubb

190807 001 trelleborg prova

Klicka på bilden för att läsa det viktigaste :)

Vi skjuter luftgevär i Söderslättshallens skyttelokal på måndagar och fredagar under hösten och våren. Säsongen startar normalt i september och pågår fram till och med april.

Skytte med luftgevär bedrivs antingen i sittande- eller stående skjutställning beroende på skyttens ålder. De yngsta skyttarna skjuter i sittande ställning där geväret vilar på kuddstöd. Lite äldre ungdomar och seniorer väljer ofta stående skjutställning utan stöd som är lite svårare.

Skjutavståndet är alltid 10 meter och sker mot tavla där högsta valör är 10 poäng i heltal räknat. Tolkning kan också göras decimalt och då är 10,9 högsta möjliga poäng per skott. Måltavlorna är digitala och mäter med hjälp av ljus var skotten träffar. "Mitten eller tian" är endast en halv millimeter (0,5 mm) i diameter.

Sittandeskytte med kuddstöd - Klassindelning

LSi Mini = Ungdomar som under året fyller högst 10 år.
Nedre åldersgräns är cirka nio år. Skytten måste kunna ladda och hantera geväret på ett betryggande sätt.

LSi 11 = Ungdomar som under året fyller 11 eller 12 år.

LSi 13 = Ungdomar som under året fyller 13 eller högst 14 år.

LSi Junior = Ungdomar som under året fyller 15 eller högst 20 år.

Sittandeskytte med kuddstöd - Tider

Sittandeskyttar i klasserna LSi Mini, LSi 11, LSi 13 och LSi Junior skjuter på måndagar och fredagar. Anmälningstid mellan 17.30 fram till och med 18.30. Första skjutlaget startar klockan 18.00.

Sittandeskytte med kuddstöd - Avgifter

Nybörjare får prova på att skjuta högst två gånger sedan ska medlems- och terminsavgift lösas.

Medlemsavgiften är 100 kronor per år och terminsavgiften är 200 kronor per termin. Totalkostnad 500 kronor per år för ungdomsskytt (t.o.m. 20 år) för skytte i klubbens regi. Skott och lån av utrustning ingår.
Avgifter betalas till klubbens PG 63 31 37 - 5.