icon-0018

Lite text och bild om arbetet med Sveriges Sydligaste Bana.

Sommaren 2018

Tankar om nya skjutbord till skyttehallen i Maglarp dyker upp under våren 2018 och till sommaren blir tankar till verklighet. Den 14 juli 2018 inhandlas material till det första nya bordet och någon timme senare snickras det för fullt i Maglarp. Resutlatet blir ett skjutbord som tillåter ställningsskytte på ett mycket smidigare sätt än tidigare.

Bordet konstrueras med klaff som enkelt kan vikas undan då skytten vill skjuta stående alternativt knästående. Konstruktionen består av en stomme av tryckimpregnerat virke och skivan utgörs av en kraftig formplyfa.

Sammanfattningsvis blir bordet riktigt bra och det bestäms att resterande äldre bord ska fasas ut och ersättas av nya med tiden.

Några bilder från bygget:

191225 005 trelleborg maglarp

Niklas bygger den första stommen.

191225 007 trelleborg maglarp

Nytt bord på bana 5 sommaren 2018.

191225 006 trelleborg maglarp

Så snyggt :)

Hösten 2018

Den 30 oktober 2018 erhåller Trelleborgs Sportskytteklubb goda nyheter. Ett anläggningsbidrag från Skåneidrotten beviljas för inköp av nya måltavlor, tänkta att ersätta de mekaniska transportörer som funnits sedan skjutbanan tillkom.

Våren 2019

I april månad 2019 blir det snyggt och fint i skjuthallen. De gamla skjutborden plockas isär och skickar till återvinning. Likaså plockas ett antal mellanväggar bort för att öppna upp lokalen och ge ledare bättre översyn.

Den 19 april är skyttehallen helt städad och nytt fint byggmaterial kommer på plats. Kommande dagar snickras det för fullt i Maglarp och precis före den 6 maj då korthållssäsongen startar, står skjutborden färdiga att användas.

I och med de nya borden och mer öppenhet i lokalen blir skyttehallen som ny jämfört med tidigare.

191225 008 trelleborg maglarp

Alla gamla bord bortplockade och material till nya på plats.

191225 009 trelleborg maglarp

Efter många timmars arbete var de nya borden monterade och försedda med fin blå nålfilt.

Sommaren 2019

Finansieringen av nya måltavlor går framåt under maj och juni månad. Den 28 maj erhåller Trelleborgs Sportskytteklubb bidrag från Söderslätts Bygdegårds Intresseförening och kort därefter, den 17 juni hämtas en check från Sparbanksstiftelsen Skåne.

191225 002 trelleborg maglarp

Sol och sommar den 17 juni 2019.

Som ovan nämnt inleds skyttet i Maglarp måndagen den 6 maj. Nedan följer några bilder:

191225 003 trelleborg maglarp

Premiär med nya skjutbord.

191225 004 trelleborg maglarp

Tindra tar sikte.

191225 010 trelleborg maglarp

Från en annan vinkel.

191225 011 trelleborg maglarp

Angelica tränar stående.

191225 001 trelleborg maglarp

Emma har fått tag på alla tomhylsor :)

Med facit i hand blir det en fin skyttesommar 2019.

Hösten 2019

Vi är i mål gällande finansieringen av nya måltavlor! Resan inleddes våren 2018 och det blev en lång sådan, med många hinder och gupp på vägen. Den 10 oktober 2019 levereras så äntligen alla saker och nu är det bara att invänta våren med vackert väder för att färdigställa det som återstår i projektet - Ett nytt måltavelplank.

Under tidig höst ritas ett nytt plank tänkt att ersätta det befintliga som finns på skjutbanan i Maglarp. Väder och vind samt ett antal skott genom årens lopp har nött konstruktionen som också behöver förnyas p.g.a. ändrade regler och krav. Dialog med skytteombud förs under hösten och en del justeringar görs på konstruktionsunderlaget.

En hel del arbete ligger framför oss med det nya planket. Ambitionen är att det ska vara färdigt till våren / sommaren 2020. Fortsättning följer :)

Vintern 2020

Det nya året inleds med skjutförbud på samtliga skjutbanor i Trelleborgs kommun. Den 7 januari är besiktningsmän från Polisen på plats i Trelleborg och verksamheten på Söderslättshallen återupptas. 50-metersbanan i Maglarp besiktas inte vid detta tillfälle utan detta kommer att ske när det nya måltavelplanket är på plats.

2020-02-14

Fredagen den 14 februari inleds arbetet i Maglarp. Elin Hag, Tim Larsson och Niklas Persson sågar sönder det gamla måltavelplanket till små hanterbara bitar. Samma dag anländer leveransen med material till välbehövligt nytt plank.

Dagen efter, lördagen den 15 februari plockar Bengt Kämpe och André Friman bort stållinorna till de gamla taveltransportörerna.

Mer text kommer efter hand :)

200214 001 maglarp bana

Fredagen den 14 februari.

200214 002 maglarp bana

Det gamla planket rivs på alla hjärtans dag.

200214 003 maglarp bana

Arbetsledare Elin Hag håller koll på dem som sågar.

200214 004 maglarp bana

Nytt material anländer under eftermiddagen.

200214 005 maglarp bana

Vårsolen håller koll på materialet i väntan på flitiga snickare :)

200214 006 maglarp bana

Ungefär 2 000 meter stållina redo för tippen.

2020-02-21

Ny arbetsdag på skjutbanan fredagen den 21 februari. Elin Hag och Tim Larsson fäller björken som under sina drygt 25 år vuxit sig allt för stor för att stå kvar. Samma dag kommer nytt grus till "lilla vallen" samt en lastväxlare för allt skräp som ska återvinnas.

Nästkommande dag, lördagen den 22 februari blåser friska vindar över Söderslätt. Trots tråkigt väder händer mycket på skjutbanan, bland annat flyttas det gamla måltavelplanket till lastväxlaren och nytt grus kommer på plats framför betongfundamentet. Många hjälper till denna dag och vi kommer långt innan vi avslutar för dagen.

200221 001 maglarp bana

Björken föll den 21 februari 2020.

200221 002 maglarp bana

Här går det undan när Tim sågar.

200222 001 maglarp bana

Anton, Karolin, Elina och Angelica lördagen den 22 februari.

200222 002 maglarp bana

Borta är det gamla planket och nytt grus är på plats.

200222 003 maglarp bana

Lunch smakar riktigt bra när det regnar och blåser som värst mitt på dagen den 22 februari.

2020-03-08

En kall söndag den 8 mars kommer de grova stolparna (95 mmx 95 mm) på plats efter att vi tagit upp nya hål i betongfundamentet. Elva stolpar som behöver två hål per stolpe tar tid att borra i ett välarmerat betongfundament. Tyvärr inga bilder från denna dag men det kommer fler arbetsdagar :)

2020-03-14

En lördag med fint väder och många som hjälps åt med att bygga plank. Det sågas och skruvas under hela dagen i Maglarp och sent på eftermiddagen är alla plankor på plats.

200314 003 maglarp bana

Planket börjar ta form under förmiddagen.

200314 002 maglarp bana

Grillen tänds och det blir lunch i solen.

200314 001 maglarp bana

Här har vi kommit halvvägs och arbetet fortsätter.

200314 004 maglarp bana

Nästan i mål. Milo hjälper till från hög höjd med att få sista raden med plankor på plats :)

 Fortsättning följer förmodligen nästa helg...

 2020-03-21

En lördag med mycket sol och arbete i Maglarp. Takstolar tillverkas och betongfundamentet får nya fina plankor framför sig.

200321 005 maglarp bana

Mall under tillverkning innan massproduktion tar vid. Tolv takstolar görs klara under dagen.

200321 002 maglarp bana

Här kommer nya fina plankor på plats framför fundamentet.

200321 003 maglarp bana

Tid för lunch i solskenet. Hållaren till hushållsrullen behöver lagas :)

200321 001 maglarp bana 

Inte helt lätt att få takstolarna på plats men två stycken får vi på plats under dagen.

200321 004 maglarp bana

Maglarp sliter hårt på byxorna :)

2020-03-28

Bästa lörddagen hittills när det gäller sol och värme. Denna dag är det riktigt varmt och skönt på skjutbanan och det händer mycket under dagen. Alla takstolar kommer på plats och skärmtak likaså. Det kluras en hel del på hur kulfånget ska monteras och under veckan grävdes det för kablar mellan skjuthuset och kulfånget.

200328 001 maglarp bana

En planka kommer på plats till skärmtaket.

200328 002 maglarp bana

Rören kommer på plats under vecka14. Ett för ström och ett för signal.

200328 003 maglarp bana

Karolin, Elina och Angelica reparerar lillvallen efter grävmaskinens framfart.

200328 006 maglarp bana

Tommy och Niklas ser till att skärmtaket kommer på plats. Fint som snus blir det.

200328 005 maglarp bana

Samling vid grillen för dagens lunch med både hamburgare och korv.

200328 004 maglarp bana

Bengt och André skruvar hålplattor i takstolarna.
Var är chokladhjulet? :)

200328 008 maglarp bana

Kulfånget var inte helt enkelt att förstå sig på... Instruktionsbok saknas.

200328 007 maglarp bana

Slut för idag med Angelica, Sara och Elina.

2020-03-29

De sista skruvarna för att hålla skärmtaket kommer på plats och det kluras lite mer på kulfånget som visar sig vara fel för våra tavlor. Hoppas vi får rätt saker snart :)

Fortsättning följer, kanske nästa helg.

2020-04-04 - 2020-04-10

Under april månad händer mycket i Maglarp. Håltagning i planket och reglar kommer på plats den 4 - 5 april, likaså monteras kulfång på plankets baksida.

Långfredagen den 10 april är åter arbetsdag. Kablage kommer på plats vid planket och skyltar med fina tavelnummer blir målade. Bänken vid skjuthallen blir ompysslad och glad efter välbehövligt oljebad. Taveltransportör på bana 9 monteras och de grova reglarna kapas.

200410 001 maglarp bana

Bengt monterar bana nio i början av april månad.

200410 002 maglarp bana

Det börjar bli vår ute på fälten.

200410 003 maglarp bana

Anton, Annika och André hjälps åt att få en regel på plats.

200410 004 maglarp bana

Elina oljar bord och Angelica förbereder nummerskyltar.

200410 005 maglarp bana

Kabelhärvan trasslas ut och är på plats innan fredag kväll den 10 april.

2020-04-12

Ny arbetsdag den 12 april. Nummerskyltar monteras på planket och en tätningslist ovanför taket likaså. I skjuthallen monteras kablage bana 8 blir en "kombibana".

200412 003 maglarp bana

Elina och Niklas skruvar fast nya fina tavelskyltar.

200412 004 maglarp bana

Elina och Karolin den 12 april 2020.

200412 005maglarp bana

Fundersam...

2020-04-18

Städning på skjutbanan och byggnation av skjutbord vid banan 9 är huvudaktiviteterna denna dag. Skjutvallen får salt på sig i syfte att förhindra vårens ogräs att få fäste. Elin och Tim fixar...

200418 001 maglarp bana

Elina och Karolin städar undan överblivet material.

200418 002 maglarp bana

Skjutbord på bana nio monterades under dagen.

200418 003 maglarp bana

Elin och Tim pysslar om skjutvallen.

200418 004 maglarp bana

Lunch i vårsolen den 18 april 2020.

2020-04-25

Pysseldag lördagen den 25 april. Lilla vallen snyggas till och tak kommer på plats till alla kontaktdon. Under eftermiddagen provar vi alla banor och till slut fungerar de som tänkt.

200425 001 maglarp bana

Regnskydd på plats.

200425 002 maglarp bana

Lunch även denna arbetsdag :)

200425 003 maglarp bana

Karolin snyggar till lilla vallen efter byggets alla steg.

2020-05-10

Vi är nästan färdiga (tror vi). Under dagen tillverkas luckor till planket och ytterligare en sladd kommer på plats.

200510 001 maglarp bana

Karolin hjälper till att mata sladd genom det 50 meter långa röret i marken.

200510 005 maglarp bana

Tussen... 50 meter med murartråd gick hur fint som helst :)

200510 002 maglarp bana

Paus i arbetet.

200510 003 maglarp bana

Bengt i full fart med skruvdragaren.

200510 004 maglarp bana

Eftermiddagen den 10 maj 2020. Ser jättefint ut!

2020-05-12

Tisdagen den 12 maj besiktades banan och den blev godkänd utan anmärkning för skytte fyra år framåt i tiden.

Under kvällen dök regnmoln upp och det blev känt att vi har lite mer att göra på vårt fina plank.

200512 001 maglarp bana

Flaggan kan åter hissas för gevärsskytte i Maglarp.

2020-05-14

Torsdagen den 14 maj invigs 50-metersbanan med både skytte och godsaker efter vårens många arbetstimmar.

Många skyttar och intresserade kikar förbi under kvällen som avslutas med korvgrillning och tårta.
Vi passar även på att gratulera Tommy i efterskott som tidigare under året fyllde 50 år.

200514 001 maglarp bana

Karolin och Angelica med "blå bandet".

200514 002 maglarp bana

Ungdomarna inviger skjutbanan.

200514 003 maglarp bana

Kort genomgång med sommarens skjutledare.

200514 004 maglarp bana

Isac och Angelica skjuter med rem kvällen den 14 maj.

200514 005 maglarp bana

Gruppfoto på många av de ungdomar som är med under kvällen.

200514 006 maglarp bana

Karolin överlämnar present till Tommy som fyllde år tidigare under året.

Trelleborgs Sportskytteklubb riktar ett STORT TACK till följande:

- Fritidsförvaltningen i Trelleborgs kommun

- Skåneidrotten

- Sparbanksstiftelsen Skåne

- Söderslätts Bygdegårdsförening

- Svenska Skyttesportförbundet