icon 0048

2021-03-30 - Vårterminen 2021

Hejsan!

I skrivande stund (tisdagen den 30 mars) har solen gått ned efter en riktigt fin och solig vårdag. Det bådar gott inför kommande månad då tanken är att börja skjuta i Maglarp.

Ett program är gjort och det återfinns via följande länk: Program

Välkomna till Maglarp måndagen den 12 april förutsatt att du är fullt frisk och kry utan sympyom på sjukdom.

Styrelsen i Trelleborgs Sportskytteklubb
2021-03-30

 

2021-02-28 - Vårterminen 2021

Hej allesammans!

Det går mot ljusare tider och framför oss har vi våren och sommaren som vi nog alla ser väldigt mycket fram emot efter denna något dystra vinter.

På styrelsemötet kvällen den 25 februari 2021 beslutades att inte inleda någon verksamhet med luftgevärsskytte på Söderslättshallen under våren. Restriktioner sedan tidigare ligger kvar och Covid-19 fortsätter att vara en del av vår vardag.

Vi planerar för korthållsskytte i Maglarp med start i mitten av april om möjligt. Skjutbanan i Maglarp är "mer utomhus än inomhus" och ytorna är större och luftigare än på Söderslättshallen.

För att skytte ska kunna inledas i Maglarp gäller att situationen med Covid-19 inte förvärras, att de som styr över vädret är på bra humör samt att vi blir några vuxna som kan tänka sig att hjälpa till med verksamheten.

Arbete pågår för att det ska vara möjligt att skjuta sittande i Maglarp från två skjutplatser. Mer information angående Maglarp följer under mars månad.

Styrelsen i Trelleborgs Sportskytteklubb
2021-02-28

 

2021-01-28 - Skytteverksamhet på Söderslättshallen

Hej alla skyttar!

Uppdatering angående vårterminens skytte på Söderslättshallen.

Fritidsförvaltningen presenterade i måndags förutsättningarna för skyttelokalen i Söderslättshallen. Tre personer får vistas i lokalen samtidigt och 30 minuter ska passera mellan olika grupper som vistas i lokalen.

Frågan angående att återuppta verksamheten på Söderslättshallen var huvudpunkten på styrelsemötet kvällen den 28 januari. Beslut fattades att inte återuppta skytteverksamhet i detta läge.

I skrivande stund (28/1) är smittspridningen fortsättningsvis hög i vår region. Trenden är nedåtgående enligt media och myndigheter, men fortfarande på en hög nivå jämfört med tidigare.

Vi kommer att avvakta ytterligare ett par veckor och stämma av läget i slutet av februari, varefter vi återkommer med information.

Det är tråkigt att behöva fatta ett beslut som detta, säkerheten för ledare och skyttar går dock i första hand.
Var rädda om varandra och ha det bra så länge.

Styrelsen i Trelleborgs Sportskytteklubb
2021-01-28

 

2021-01-07 - Januari 2021

God fortsättning alla

De första dagarna på det nya året har passerat och vi är många som håller tummarna för att 2021 ska bli bättre än 2020 på alla sätt och vis.

C-19 fortsätter tyvärr att vara en del av vår vardag. Hade allt varit som vanligt hade många luftgevärsskyttar nu återhämtat sig efter tre långa tävlingsdagar i Sävsjö och Swedish Cup. Vi som mestadels håller oss hemma i Skåne hade återupptagit vårt skytte efter julens alla godsaker och lugna dagar.

Allt är inte som vanligt... Det vi vet för stunden är att Söderslättshallen kommer att vara stängd till den 24 januari. När vi får ny information att förhålla oss till så återkommer vi givetvis.

Stort Tack till alla Er som hittils valt att betala ert medlemsskap för det nya året. Det betyder jättemycket för skytteklubben.

Vår förhoppning är att alla stannar kvar som medlemmar även om det för tillfället inte går att skjuta. Medlemsavgiften på 100:- tar Niklas (kassör) tacksamt emot via PG 63 31 37-5 alternativt Swish 070 271 17 18.

Tills nästa gång, var försiktiga och ha det fint så länge.

Styrelsen i Trelleborgs Sportskytteklubb
2021-01-07

 

2020-11-18 - Information om verksamheten med mera.

Hej skyttevänner

Hoppas att alla har det bra och är vid god hälsa nu när det så sakta går mot juletider.

Angående skyttet på Söderslättshallen:

På kvällens styrelsemöte (2020-11-18) bestämdes bland annat nedanstående.

- De yngsta skyttarna födda 2005 eller senare skjuter som tidigare på fredag den 20 november. Därefter pausar vi verksamheten för resten av terminen med anledning av situationen kring Covid-19.

- Ett preliminärt startdatum för vårterminen 2021 är måndagen den 11 januari (vecka 2). Vi återkommer under vecka 1 med besked om det går att skjuta baserat på hur situationen ser ut då.

- Medlems- och terminsavgifter för våren 2021. De skyttar som löst terminsavgift för hösten 2020 har denna gällande även för vårterminen 2021. Detta med anledning av att många skyttetillfällen fallit bort under hösten 2020 p.g.a. alla restriktioner kring Covid-19. Medlemsavgift för 2021 är 100:- och vi i styrelsen hoppas att alla väljer att fortsätta med sitt medlemskap i föreningen genom att betala medlemsavgiften. Detta även om det är lite svårt att säga när vi kan skjuta igen.

Var rädda om varandra och ha det bra så länge.

Styrelsen i Trelleborgs Sportskytteklubb
2020-11-18

 

2020-10-30 - Begränsning av verksamheten

Hej alla

Styrelsen i Trelleborgs Sportskytteklubb hade ett extra möte (digitalt) kvällen den 29 oktober med anledning av de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten samt RF-SISU gått ut med, för region Skåne från och med den 27 oktober.

Följande beslut fattades och gäller från och med nu till och med den 17 november.

- Skytteverksamhet för personer födda 2005 eller senare fortsätter i nuläget.

- Skytteverksamhet för samtliga skyttar födda före 2005 är tills vidare pausad. Detta gäller både sittande- och ståendeskyttar.

- Samtliga klubbtävlingar pausas tills samtliga skyttar åter kan medverka.

- Jourhavande för sittandeskyttet kommer att få en fråga under kommande dagar, huruvida de kan tänka sig att hjälpa till framöver med sittandeskyttet för de allra yngsta skyttarna.

Utöver ovanstående är det också väldigt viktigt att de allmänna råden som varit med oss under lång tid följes extra noga.
Vi återkommer med information när den 17 november närmar sig eller tidigare om något skulle förändras.

Avslutningsvis, att begränsa verksamheten enligt ovanstående var ett väldigt svårt beslut att fatta och vi beklagar att så nu sker. Vi hoppas dock att alla har förståelse för beslutet som fattats.

Styrelsen i Trelleborgs Sportskytteklubb
2020-10-30

 

2020-08-22 - Information om höstens luftgevärsskytte

Hej alla skyttar, ledare och föräldrar

Med anledning av Covid-19 följer här information angående höstterminens luftgevärsskytte på Söderslättshallen till skyttar, ledare och föräldrar.

Höstterminen startar måndagen den 31 augusti och aktiviteter är planerade på måndagar samt fredagar enligt separat program.

I dessa tider måste vi vara rädda om varandra och visa lite extra hänsyn. Det viktigaste som vi alla måste komma ihåg är följande regel: Vid symptom på sjukdom så stannar vi hemma och kommer inte till Söderslättshallen. Detta är det absolut viktigaste för vår allas säkerhet.

Vi håller även avstånd till varandra så gott det går och undviker att samlas i täta grupper.

Vidare gäller nedanstående punkter. Dessa kan komma att ändras under hösten om vi t.ex. kommer på bättre sätt att bedriva verksamheten. Det är inte helt lätt att tänka ut allt i förväg men vi börjar så här:

  •  Söderslättshallen är låst och det är vaktmästaren som släpper in oss. Det innebär att vi måste samlas vid bestämda tidpunkter och gå in tillsammans. Alla behöver hjälpas åt att hålla utsatta tider och att hålla avstånd vid inpassering.

  •  Ledare och skyttar till skjutlag 1 går in gemensamt klockan 17.30. Samling vid Söderslättshallens källaringång. Sittandeskyttar går till bana 1 - 10 och ståendeskyttar tillsammans med sin utrustning går till bana 11 - 20.

  •  Insläpp för ledare och skyttar till skjutlag 2 sker klockan 18.30 vid Söderslättshallens källaringång. Sittandeskyttar går till bana 1 - 10 och ståendeskyttar med sin utrustning svänger in i väntrummet (ej bordtennisrummet).

  •  Ståendeskyttar växlar in på bana 11 - 20 med sin utrustning så snart det är möjligt efter att skjutlag 1 samlat ihop sina saker och lämnat banan.

  •  Ett tredje insläpp sker klockan 19.15.

  • Händer tvättas före och efter skytte.

  •  Vi kommer att använda varannan skjutbana för ökat avstånd mellan sittandeskyttar så väl som ståendeskyttar. Personer från samma hushåll placeras eventuellt bredvid varandra.

  •  Sittandeskyttar tilldelas fasta skjuttider och banor av Niklas som är representant för sittandeskyttet. Om du t.ex. saknar en skjuttid, inte kan komma eller har andra frågor så kontaktar du Niklas på 070 36 91 930. Likaså ska gästskyttar (sittande) från andra föreningar som vill skjuta höra av sig till Niklas i god tid före.

  •  Ståendeskyttar (juniorer och seniorer) anmäler sig fortsättningsvis via det formulär som vi använt under sommaren. André och Karolin är representanter för ståendeskyttet och vid frågor är det bara att höra av sig på 070 30 77 990 alternativt 070 94 84 004. Gästskyttar (stående) från andra föreningar som vill skjuta hör av sig till André i god tid före.

  •  Föräldrar lämnar och hämtar sina barn vid Söderslättshallens källaringång och närvarar inte i skyttehallen om inte det är nödvändigt. Vänner och bekanta följer inte med skyttar till skyttehallen och om någon är intresserad av ”prova på skytte” så ska Niklas kontaktas i förväg för bokning av datum och tid.

Styrelsen i Trelleborgs Sportskytteklubb
2020-08-22