icon-0011

Pantamera - Samla burkar och flaskor.

Trelleborgs Sportskytteklubb är ansluten till Pantamera och det går bra att stötta föreningen ekonomiskt genom insamling av burkar och flaskor.

Enstaka burkar och flaskor

I föreningslokalen finns två kärl, ett för burkar och ett för PET-flaskor. I dessa går det bra att lämna mindre kvantiteter. Det är viktigt att lägga burkarna för sig och PET-flaskorna för sig, kärlen är tydligt märkta för detta.

Säckar

Det finns säckar och etiketter att ta med sig hem om man vill lämna lite större kvantiteter. Precis som ovan nämnt, är det viktigt att burkar och PET-flaskor sorteras i olika säckar. Om det är blandat innehåll eller skräp i säckarna kan utbetalning till Trelleborgs Sportskytteklubb utebli och det vore tråkigt. Säckarna ska vara fulla och i burksäckar måste minst 40% av burkarna ha svenskt pantmärke. PET-säckar får bara innehålla flaskor med svenskt pantmärke.

När en säck är fylld försluts den med tillhörande band samt etikett och lämnas på Willys i Trelleborg.

För att erhålla säckar och etiketter, prata med Magnus och Anton Brunnberg.

picture-00008

Ett stort tack till samtliga som hjälper till att stödja ungdomsverksamheten i Trelleborgs Sportskytteklubb.