icon-0018

Lite text och bild om arbetet med Sveriges Sydligaste Bana.

Sommaren 2018

Tankar om nya skjutbord till skyttehallen i Maglarp dyker upp under våren 2018 och till sommaren blir tankar till verklighet. Den 14 juli 2018 inhandlas material till det första nya bordet och någon timme senare snickras det för fullt i Maglarp. Resutlatet blir ett skjutbord som tillåter ställningsskytte på ett mycket smidigare sätt än tidigare.

Bordet konstrueras med klaff som enkelt kan vikas undan då skytten vill skjuta stående alternativt knästående. Konstruktionen består av en stomme av tryckimpregnerat virke och skivan utgörs av en kraftig formplyfa.

Sammanfattningsvis blir bordet riktigt bra och det bestäms att resterande äldre bord ska fasas ut och ersättas av nya med tiden.

Några bilder från bygget:

191225 005 trelleborg maglarp

Niklas bygger den första stommen.

191225 007 trelleborg maglarp

Nytt bord på bana 5 sommaren 2018.

191225 006 trelleborg maglarp

Så snyggt :)

Hösten 2018

Den 30 oktober 2018 erhåller Trelleborgs Sportskytteklubb goda nyheter. Ett anläggningsbidrag från Skåneidrotten beviljas för inköp av nya måltavlor, tänkta att ersätta de mekaniska transportörer som funnits sedan skjutbanan tillkom.

Våren 2019

I april månad 2019 blir det snyggt och fint i skjuthallen. De gamla skjutborden plockas isär och skickar till återvinning. Likaså plockas ett antal mellanväggar bort för att öppna upp lokalen och ge ledare bättre översyn.

Den 19 april är skyttehallen helt städad och nytt fint byggmaterial kommer på plats. Kommande dagar snickras det för fullt i Maglarp och precis före den 6 maj då korthållssäsongen startar, står skjutborden färdiga att användas.

I och med de nya borden och mer öppenhet i lokalen blir skyttehallen som ny jämfört med tidigare.

191225 008 trelleborg maglarp

Alla gamla bord bortplockade och material till nya på plats.

191225 009 trelleborg maglarp

Efter många timmars arbete var de nya borden monterade och försedda med fin blå nålfilt.

Sommaren 2019

Finansieringen av nya måltavlor går framåt under maj och juni månad. Den 28 maj erhåller Trelleborgs Sportskytteklubb bidrag från Söderslätts Bygdegårds Intresseförening och kort därefter, den 17 juni hämtas en check från Sparbanksstiftelsen Skåne.

191225 002 trelleborg maglarp

Sol och sommar den 17 juni 2019.

Som ovan nämnt inleds skyttet i Maglarp måndagen den 6 maj. Nedan följer några bilder:

191225 003 trelleborg maglarp

Premiär med nya skjutbord.

191225 004 trelleborg maglarp

Tindra tar sikte.

191225 010 trelleborg maglarp

Från en annan vinkel.

191225 011 trelleborg maglarp

Angelica tränar stående.

191225 001 trelleborg maglarp

Emma har fått tag på alla tomhylsor :)

Med facit i hand blir det en fin skyttesommar 2019.

Hösten 2019

Vi är i mål gällande finansieringen av nya måltavlor! Resan inleddes våren 2018 och det blev en lång sådan, med många hinder och gupp på vägen. Den 10 oktober 2019 levereras så äntligen alla saker och nu är det bara att invänta våren med vackert väder för att färdigställa det som återstår i projektet - Ett nytt måltavelplank.

Under tidig höst ritas ett nytt plank tänkt att ersätta det befintliga som finns på skjutbanan i Maglarp. Väder och vind samt ett antal skott genom årens lopp har nött konstruktionen som också behöver förnyas p.g.a. ändrade regler och krav. Dialog med skytteombud förs under hösten och en del justeringar görs på konstruktionsunderlaget.

En hel del arbete ligger framför oss med det nya planket. Ambitionen är att det ska vara färdigt till våren / sommaren 2020. Fortsättning följer :)

Vintern 2020

Det nya året inleds med skjutförbud på samtliga skjutbanor i Trelleborgs kommun. Den 7 januari är besiktningsmän från Polisen på plats i Trelleborg och verksamheten på Söderslättshallen återupptas. 50-metersbanan i Maglarp besiktas inte vid detta tillfälle utan detta kommer att ske när det nya måltavelplanket är på plats.

Fredagen den 14 februari inleds arbetet i Maglarp. Elin Hag, Tim Larsson och Niklas Persson sågar sönder det gamla måltavelplanket till små hanterbara bitar. Samma dag anländer leveransen med material till välbehövligt nytt plank.

Dagen efter, lördagen den 15 februari plockar Bengt Kämpe och André Friman bort stållinorna till de gamla taveltransportörerna.

Mer text kommer efter hand :)

200214 001 maglarp bana

Fredagen den 14 februari.

200214 002 maglarp bana

Det gamla planket rivs på alla hjärtans dag.

200214 003 maglarp bana

Arbetsledare Elin Hag håller koll på dem som sågar.

200214 004 maglarp bana

Nytt material anländer under eftermiddagen.

200214 005 maglarp bana

Vårsolen håller koll på materialet i väntan på flitiga snickare :)

200214 006 maglarp bana

Ungefär 2 000 meter stållina redo för tippen.

Trelleborgs Sportskytteklubb riktar ett STORT TACK till följande:

- Fritidsförvaltningen i Trelleborgs kommun

- Skåneidrotten

- Sparbanksstiftelsen Skåne

- Söderslätts Bygdegårdsförening

- Svenska Skyttesportförbundet